Pressemeddelelse

Svostrup Kro har opsagt aftalen om drift af Restaurant Skovbakken

Svostrup Kro har de seneste 8 år stået for driften af Silkeborg bys ældste restaurant, men med virkning fra 1. juni 2021 er det slut. Oprindeligt var det kroejer Niels Løgager Nielsen der indgik aftalen om at overtage lejemålet på restaurationslokalerne Sejsvej 19 efter Karsten Lauridsen og Karin Laugesen. 

I forbindelse med at Dragan Sljivic overtog ansvaret for driften af Svostrup Kro blev der iværksat en lang række tiltag med at gøre lokalerne på Skovbakken mere tidsvarende. I den forbindelse er der i et samarbejde mellem ejer af bygningen og Svostrup Kro foretaget betydelige investeringer i ændring af lokaleindretningen. i 2017 fik man åbnet de to restaurationslokaler med udsigt udover Remstrup Å og Hjejleflåden. Seneste forbedring var en ombygning af køkkenfaciliteterne hvor der blev skabt et bedre produktionsflow. 

selvom jeg ikke er ked af at arbejde, må jeg erkende der kun er 24 timer i døgnet

I forbindelse med opsigelse af lejemålet udtaler Dragan Sljivic: ”Jeg har brugt rigtig megen tid på udfordringerne med oversvømmelserne ved Svostrup Kro og desværre ligger en løsning nok lidt ud i fremtiden. Corona-restriktioner medførte også at vi i en periode måtte holde både Kroen og Skovbakken lukket uden vi blev kompenseret fuldt ud. Selvom jeg ikke er ked af at arbejde, må jeg erkende der kun er 24 timer i døgnet. Derfor har Niels Kathrine og jeg besluttet os for at opsige lejemålet på Skovbakken. Det vil give os mulighed for fremadrettet at kunne koncentrere os helt om driften af Svostrup Kro.”

Ejer af bygningen er Den Selvejende Institution Skovbakken i Silkeborg. Formand for institutionen er Svend Erik Møller Nielsen, som i forbindelse med opsigelsen udtrykker sin ærgrelse. ”Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Dragan Sljivic som vi gerne havde set kunne fortsætte. Modsat har jeg også forståelse for at Svostrup Kros udfordringer må sætte en grænse.”

lejemålet er ganske attraktivt

”Vi ser imidlertid med fortrøstning på muligheden for at finde en ny lejer – ikke mindst fordi vi har fået et solidt varsel. Med de mange forbedringer som er gennemført de seneste par år, mener vi at lejemålet er ganske attraktivt. Hertil kommer den unikke placering i skovkanten med udsigten over Remstrup å – og ganske tæt på Silkeborg centrum.” 

driften af Skovbakken fortsætter fuldstændigt uændret

Dragan Sljivic: ”Det er vigtigt for mig at understrege at driften af Skovbakken fortsætter fuldstændigt uændret frem til overdragelsen. Og Svostrup Kro vil naturligvis opfylde sine forpligtelser over for de mange aftaler der allerede nu er på Skovbakken de kommende 10 måneder. Og vi vil selvfølgelig gøre vort til at aftaler efter overdragelsen bliver opfyldt.” 

Restaurant Skovbakken beliggende Sejsvej 19 blev opført i 1902 og fungerede de første år som pensionat for Kneipkuranstalten som den var nabo til. Skovbakken har således har således sin del af historien om Silkeborg som kurby. I en periode har Restaurant Skovbakken også fungeret som hotel.

I 1957 gik en kreds af medlemmer af Den Danske Frimurerorden sammen om at stifte en selvejende institution med henblik på at købe Skovbakken. Logen havde indtil da haft til huse i tagetagen over Handels- og Landbrugsbanken (senere Jyske Bank) på hjørnet af Søndergade og Vestergade (i dag Løkke Sko). 

I 1966 blev der opført en egentlig logesal i en særskilt bygning op mod Skoven.

Institutionens økonomi har siden baseret sig på udlejning. Lejere har været frimurerlogen Mitra som er en loge under Den Danske Frimurerorden og skiftende restauratører gennem tiden.

Kontakt vedrørende denne pressemeddelelse:

Svostrup Kro 
Dragan Sljivic – tlf. 21 93 07 09

Den Selvejende Institution Skovbakken I Silkeborg 
Formand Svend Erik Møller Nielsen tlf. 40 42 99 96.