Historien

Omkring 1900 tallet og i årene frem var Silkeborg kendt for sine mange kurbade. Historien om Skovbakken, er en del af denne fortælling.

I slutningen af 1800 tallet ønskede man at etablere et kurbad for foden af det der senere kom til at hedde Århusbakken og bag rutebådenes kajpladser ved Remstrup Å. 

Kurbadet skulle drives efter et system som var udviklet af en tysk præst som hed S. Kneipp. Der var tale om en medicinsk vandkur. Badet kom derfor af gode grunde til at hedde Kneipkuranstalten.

Kuranstalten blev bygget af et aktieselskab hvortil kapitalen skaffedes ved tegning af aktier blandt byens borgere. Kneippkuranstalten blev opført i 1897, men havde ikke tilknyttet mulighed for ophold eller overnatning.

Kurlæge Thorson som var leder på anstalten ansøgte i 1897 om mulighed for at erhverve en grund lidt længere ude af Sejsvej, hvor han ville opføre en villa til sig selv. Som en del af andragendet ansøgte han om tilladelse til at foretage en udstykning, hvor han ville give mulighed for opførelse af et pensionat, som skulle servicere vandkuranstaltens patienter.

Skovbakken blev indviet d. 22. april 1902

Det resulterede i opførelse af Skovbakken, som kunne indvies d. 22. april 1902. 

Vi har ingen optegnelser på hvem som var arkitekt ved opførelsen af Skovbakken. De første år var Skovbakkens veranda udstyret med en løgkuppel.

Kneippkuranstalten skæbne blev relativt kort, idet kommunen i 1930’erne erhvervede bygningerne med henblik på at nedrive disse for at skabe plads til et villakvarter på grunden.

Restaurant Skovbakken fortsatte imidlertid med at eksistere helt frem i dag. Dels som egentlig restaurant men også en periode som hotel. Fra Den Selvejende Institution erhvervede ejendommen i 1957 er restaurationslokalerne udlejet og anvendt som selskabslokaler, medens en tilbygning er udlejet til Den Danske Frimurerorden.