Ejer af bygningen

Ejer af ejendommen Sejsvej 19 i Silkeborg har siden 1957 været Den Selvejende Institution Skovbakken i Silkeborg.

Fra 1927 til 1957 havde logen haft til huse i loftsetagen i ejendommen på hjørnet af Torvet og Søndergade. Indflytningen i 1927 skete i forbindelse med en større ombygning da den daværende Handels- og Landbrugsbank overtog ejendommen. Lejemålet blev opsagt i 1957 fordi banken selv skulle bruge lokalerne.

En kreds af medlemmer af Frimurerordenen gik sammen og stiftede den selvejende institution med henblik på at købe ejendommen Sejsvej 19 som netop var sat til salg. Det økonomiske grundlag for institutionen skulle dels være leje fra logen og dels leje fra en restauratør.

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Hvert år i november måned afholdes generalforsamling hvor bestyrelsen vælges. Den til enhver tid fungerende leder af logen er dog altid formand for bestyrelsen.

Ingen modtager udbytte og bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet

De årlige overskud i Den Selvejende Institution anvendes i sin helhed til konsolidering i form af forbedringer og vedligeholdelse af ejendommen. Ingen modtager udbytte og bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet.


Institutionens bestyrelse:

Søren Hemdorff, formand
Arkitekt

Flemming Tovgaard Jespersen
Advokat

Lars Due Juhre
Forretnngsfører

Michael Loria Kjær
Ingeniør

Bjarke Brovn Rasmussen
Controller

Administrator:
Svend Erik Møller Nielsen
Marienlundsvej 37 – 8600 Silkeborg
semn@skovbakkensilkeborg.dk