Er du vor ny lejer?

Vi søger en restauratør til at drive Restaurant Skovbakken i Silkeborg snarest. Restaurantionen har gennem de seneste mange år været drevet som selskabslokaler.

Restauranten består af

  • et stort lokale som kan rumme fra 40 – 140 personer
  • et mindre lokale som kan rumme fra 30 -40 personer

Samlet areal udgør ca 500 m2 indeholdende serveringslokaler, køkken, garderobe, toiletter, personalerum og flere depotrum.

Bygningen indeholder tillige særskilte lokaler som udlejes til den lokale loge under Den Danske Frimurerorden.

Inventar mv. ejes af den nuværende lejer med hvem den ny lejer må forhandle om en eventuel overtagelse.

Huslejen er fastsat under hensyn at der foreligge en forpligtelse til at levere måltider i forlængelse af ca. 30 logemøder pr. år.

Disse afvikles overvejende tirsdag eller mandag aften i perioden fra september til april måned. Det vil ikke være muligt at servicere andre gæster i huset disse aftener.

Der er gennem de seneste år foretaget gennemgribende forandringer med henblik på at gøre restaurationslokalerne lyse og indbydende. Fra lokalerne er der udsigt til skov, å, Hjejleflåden og beliggenheden er tæt på Silkeborg centrum.

Er du interesseret i at høre nærmere om lejemålet kan du henvende dig til formanden for den selvejende institution som ejer bygningen. Se nedenfor.